Cenik za šolsko leto 2022/23

Cenik za šolsko leto 2022/23

Za najmlajšecena / mesec
Glasbene urice34 EUR
Predšolska glasbena vzgoja34 EUR
Glasbena pripravnica34 EUR
Za otroke in odraslecena / mesec
PROGRAM GLASBA
Inštrument (2×30 min./teden) + Nauk o glasbi (60 min./teden)115 EUR
 Pouk teorije 52 EUR
 Orkester 26 EUR
GLASBA ZA VSAKOGAR
Inštrument (45 min./teden)85 EUR
Inštrument (2×30 min./teden)99 EUR
Inštrument (1×30 min./teden)55 EUR
 Dodatna ura pouka 16 EUR/uro
 Izposoja inštrumenta 10 EUR
 Vpisnina (plača se enkrat letno ob vpisu) 26 EUR

Cenik začne veljati 1. 9. 2021.

Splošni pogoji poslovanja

dokument