Martin Žužek Kres

Violina

Martin Žužek-Kres je stalno zaposlen v orkestru SNG Opera in balet Ljubljana in sodelavec na Inštitutu za antropološke raziskave. Diplomiral je na Akademiji za glasbo in se izpopolnjeval pod mentorstvom Jurija Bašmeta in Galine Odinetz z moskovskega konservatorija. Na podiplomskem študiju se je raziskovalno ukvarjal z antično grško glasbo. Poleg tega je diplomiral tudi na oddelku za Psihologijo na Filozofski fakulteti. Violino je že poučeval na glasbeni šoli v Ajdovščini.