Programi

Za najmlajše?

Glasbene urice (4 letniki)

Glasbene urice so namenjene otrokom, ki so stari štiri leta in so prva stopnica 3-stopenjskega glasbenega uvajanja, ki ga sestavljata še Predšolska glasbena vzgoja in Glasbena pripravnica. V glasbenem uvajanju sledimo metodi belgijskega pedagoga Edgarja Willemsa, ki je umrl l. 1978 in je zagovarjal stališče, da mora biti glasbena vzgoja dostopna vsem otrokom, saj lahko s pravimi pristopi izboljšamo glasbene sposobnosti vsakega od njih, glasba pa je eden bistvenih elementov za razvoj vsestranske osebnosti. Pri vseh treh stopnjah uporabljamo raznolik inštrumentarij, katerega cilj je spodbujati zaznavanje, poslušanje in prepoznavanje zvokov. Drugi del je ritem, ki ga doživljamo s celim telesom, temu sledijo skrbno izbrane pesmi. Uro zaključuje naravno gibanje ob glasbi, pri katerem povezujemo naravno telesno gibanje (hoja, tek, skoki, zibanje, hopsanje) in hitrost oz. tempo glasbe.

Pouk poteka v majhnih skupinah do 10 otrok.

Enkrat tedensko 60 minut. 50 EUR na mesec.

Predšolska glasbena vzgoja (5 letniki)

Predšolska glasbena vzgoja gradi na znanju in izkušnjah iz Glasbenih uric. Otroci bolje obvladajo melodične in ritmične prvine, ki jih na tej drugi stopnji ozaveščajo. Najbolj neposredno prek različnih zapisov – zapisa višine oz. gibanja zvoka, zapisa hitrih udarcev, trajanja zvoka, spremembe glasnosti izvajanja itd. Povečuje se repertoar pesmi in utrjujemo občutek za tempo.

Pouk poteka v majhnih skupinah do 10 otrok.

Enkrat tedensko 75 minut. 50 EUR na mesec.

Glasbena pripravnica (6 letniki)

Glasbena pripravnica je tretja in zadnja stopnja glasbenega uvajanja po metodi Edgarja Willemsa. Otroci se srečujejo z različnimi ureditvami (melodičnimi, ureditvami tonskih imen …), preskusijo se v igranju na kromatični metalofon, urijo svoja ušesa v poslušanju zelo majhnih razdalij med toni (do ene šestnajstinke tona), predvsem pa veliko pojejo in uživajo v glasbi. Po končani Glasbeni pripravnici se otroci lahko vpišejo na program Glasba v naši šoli ali pa gredo na sprejemni preizkus na javne glasbene šole.

Glasbeno uvajanje poučujejo učitelji s končano diplomo mednarodne zveze Willems.

Pouk poteka v majhnih skupinah do 10 otrok.

Enkrat tedensko 75 minut. 50 EUR na mesec.

Program Glasba

Ukvarjanje z umetnostjo razvija kreativnost, sposobnost javnega nastopanja, vztrajnost, koncentracijo, inovativno reševanje problemov, neverbalno komunikacijo, sodelovanje, predanost in odgovornost.

Zato učitelji v Glasbeni šoli Arsem verjamemo, da je to zabava danes in naložba za jutri. V Glasbeni šoli Arsem smo oblikovali programe, ki ustrezajo različnim potrebam in željam. Poučujemo klavir, kitaro, električno kitaro, violino, kljunasto flavto, flavto, saksofon, klarinet, oboo, petje, violončelo, harmoniko … Program glasba poleg pouka inštrumenta vključuje tudi pouk Nauka o glasbi ali glasbene teorije.

Glasbena šola Arsem je vpisana v razvid izvajalcev javno veljavnih programov in izdaja javno veljavna spričevala.

Program je namenjen otrokom in odraslim.

Inštrument dvakrat 30 minut ali enkrat 60 minut na teden in 60 oz. 75 minut nauka o glasbi. 145 EUR na mesec. Inštrument dvakrat 45 minut na teden in 60 oz. 75 minut nauka o glasbi. 165 EUR na mesec. Pouk teorije enkrat 60 minut 70 EUR na mesec. Orkester 26 EUR na mesec.

Glasba za vsakogar

Verjamemo, da je glasba strast, ki se ji ne boste mogli upreti, ko boste enkrat vstopili v svet Arsema. Za vse tiste, ki nimate dovolj časa ali pa bi se z glasbo ukvarjali manj intenzivno, smo razvili program Glasba za vsakogar. Poučujemo klavir, kitaro, električno kitaro, violino, kljunasto flavto, flavto, saksofon, klarinet, oboo, petje, violončelo, harmoniko … Pouk poteka zgolj individualno in je prilagojen željam učenca. Učenje inštrumenta dopolnjuje razlaga glasbene teorije.

Program je namenjen otrokom, ki so končali vsaj 6 let nauka o glasbi in pouka inštrumenta ter odraslim.

45 minut na teden. 120 EUR na mesec. 60 minut na teden. 130 EUR na mesec.

Orkester in komorna igra

Glasba pa ni le stvar osebnega napredka in kreativnosti, ampak nas uči tudi sodelovanja in delovanja v skupini. Na Glasbeni šoli Arsem imamo orkester, pihalni, godalni in kitarski orkester, v katerega se lahko vključijo glasbeniki vseh starosti, ob posameznih nastopih pa se jim lahko pridružijo tudi drugi učenci, pihalci, pevci idr.

Učence spodbujamo tudi k igranju v manjših komornih zasedbah, saj tako postane glasba še bolj zabavna.